Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

nefretete23
10:59
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka vialottee lottee
nefretete23
10:54
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialottee lottee
nefretete23
10:54
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialottee lottee
nefretete23
10:53
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli vialottee lottee
nefretete23
10:51
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viamiau-miau miau-miau
10:50
4998 d943 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
nefretete23
10:48
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viazucha zucha
nefretete23
10:46
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vialottee lottee
nefretete23
10:44
Moje oczekiwania sprzeczają się z rzeczywistością. No nie wiem jak u was ? : ) 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
nefretete23
10:42
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialexxie lexxie
nefretete23
10:42
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
nefretete23
10:40
1637 7a45
Reposted fromcrazydunky crazydunky viascorpix scorpix
nefretete23
10:36
3220 90ea
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
nefretete23
10:36
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom via1911 1911
nefretete23
10:36
nefretete23
10:34
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viakindziutka kindziutka
nefretete23
10:33
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viakindziutka kindziutka
nefretete23
10:33
6283 fdcf 500
nefretete23
10:28

mam ochotę uciec

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
nefretete23
10:24
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina prozaca"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl