Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

nefretete23
18:13
2083 e6b0
Reposted fromlenka024 lenka024 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nefretete23
18:13
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaasylopath asylopath
nefretete23
18:12
nefretete23
18:11

June 02 2017

nefretete23
20:23
3949 a80e
Reposted fromrol rol viaundonee undonee
nefretete23
20:07
Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny
Jak teraz. Lecz wiem, bo przekonałem się nieraz
Że nie ma co wychodzić z kina, póki trwa seans...
— Zeus, Hipotermia
Reposted bycytatyczarnylistopadliveindarknesssuckslifemojachorawyobrazniaanotherwaytodieakskinkafemme-fatalastairthosecookiesareminepikkumyyDaisy88Skydelanohmydeer
nefretete23
20:04
Nie chcę odwiedzin, chyba, że masz dla mnie lek na receptę
Biorę te, które mam, ale zdają się lecieć w próżnię
Ile trzeba tego zeżreć, żeby nie chcieć umrzeć?
— Zeus, Hipotermia
Reposted bycytatyczarnylistopadszarakoszula
nefretete23
20:03
To siedzi we mnie gdzieś, czemu lubię przytknąć do skroni,
Swoje palce imitując ich kształtem kształt broni?
— Zeus, Hipotermia
Reposted bycytatyundoneeliveindarknessshitsurimojanazawsze

May 26 2017

nefretete23
18:02
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viascorpix scorpix

May 07 2017

17:50
2756 e11a 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialexxie lexxie
nefretete23
17:37
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viabylejaka bylejaka
17:34
nefretete23
17:32
7986 e284 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
nefretete23
17:32
6029 b176
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
nefretete23
17:28
9092 d43b
Reposted fromdabkowa dabkowa viathatwasntadream thatwasntadream
nefretete23
17:20
5889 d6e2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoloryzacja koloryzacja
nefretete23
17:18
4487 0191 500
"Ości" 1
nefretete23
17:09
17:08

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa vialanforme lanforme
16:55
0845 d4da 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamisspandora misspandora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl