Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

nefretete23
16:30

Trzeba natychmiast żyć. Jest później niż się wydaje

— Baptiste Beaulieu
Reposted fromoll oll vialovekillsslowly lovekillsslowly
nefretete23
16:27
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaoski oski
nefretete23
16:25
16:25

January 24 2018

nefretete23
17:33
4578 5ef4
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaasylopath asylopath
nefretete23
17:33
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek vianezavisan nezavisan
nefretete23
17:27
Reposted fromgruetze gruetze viacats cats

January 20 2018

nefretete23
22:36

January 19 2018

nefretete23
12:46
Reposted fromDennkost Dennkost viaoski oski
12:43
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
nefretete23
12:43
0957 d012 500
Reposted fromkaiee kaiee viaathlin athlin
12:42
nefretete23
12:42
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
nefretete23
12:42
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
nefretete23
12:41
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viabylejaka bylejaka
nefretete23
12:36
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaasylopath asylopath
nefretete23
12:34
Czy to źle, że nie czuję się źle?
— dobby
Reposted fromdobby dobby

January 16 2018

nefretete23
19:14
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline vialexxie lexxie

January 15 2018

nefretete23
21:25
Gdyby tak zapomnieć o...
zasadach co...
trzymają w klatce nas
— Mrozu - 1000 metrów nad ziemią
Reposted byhighheelsdobby
nefretete23
16:02
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajacie jacie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl