Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

nefretete23
19:45
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viabrystol brystol

April 29 2019

nefretete23
19:49
8922 379a 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viascorpix scorpix
nefretete23
19:26
nefretete23
19:23
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialexxie lexxie
nefretete23
19:20
0115 0f40
Reposted fromjestemzero jestemzero viascorpix scorpix
19:15
7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagriseldis griseldis
nefretete23
19:14
4178 b274 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
nefretete23
19:13
4431 7cce
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
nefretete23
19:13
4427 e167
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
19:13
6083 7902
Reposted fromtosiaa tosiaa vialexxie lexxie
nefretete23
19:12
4335 589a 500
Reposted frompiehus piehus viaFuel Fuel

March 31 2019

nefretete23
09:44
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie

March 01 2019

nefretete23
19:05
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaxsneakyx xsneakyx
nefretete23
19:05
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxsneakyx xsneakyx

February 10 2019

nefretete23
10:59
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka vialottee lottee
nefretete23
10:54
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialottee lottee
nefretete23
10:54
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialottee lottee
nefretete23
10:53
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli vialottee lottee
nefretete23
10:51
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viamiau-miau miau-miau
10:50
4998 d943 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl