Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

nefretete23
15:48
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
nefretete23
15:45
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viabylejaka bylejaka
nefretete23
15:42
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe via1911 1911
nefretete23
15:41
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
nefretete23
15:41
1818 2283
Bardziej tired niż bored, ale reszta pasuje... 
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viascorpix scorpix
nefretete23
15:41
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viascorpix scorpix
nefretete23
15:38
3419 67f0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
nefretete23
15:37
nefretete23
15:36
2764 291a 500
Reposted fromgrobson grobson vialexxie lexxie
nefretete23
15:36
15:33
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaFuel Fuel
nefretete23
15:27

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
nefretete23
15:27
nefretete23
15:27
5402 285e
Reposted fromhagis hagis viakindziutka kindziutka
nefretete23
15:26
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viamisspandora misspandora
nefretete23
15:26
9093 7f4e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamiau-miau miau-miau
nefretete23
15:22
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viatouch-of-love touch-of-love
nefretete23
15:14
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
nefretete23
15:13
9211 f0ab
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialottee lottee
nefretete23
15:12
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl