Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

nefretete23
18:36
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 24 2018

nefretete23
18:13
5712 1e89 500
Reposted fromluckysantangelo luckysantangelo viacytaty cytaty
nefretete23
18:11
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viascorpix scorpix

May 19 2018

nefretete23
08:11
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

May 17 2018

nefretete23
20:16

Nigdy nikogo tak nie dotykałam. To jest dotyk przeznaczony tylko dla Ciebie. Stworzony dla Ciebie. Narodził się przy Tobie. Taki dotyk - taka czułość.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromlovvie lovvie viamisieq misieq
nefretete23
20:16
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viabadgirl badgirl
nefretete23
20:16
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabadgirl badgirl
nefretete23
20:15
8993 de04 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

May 15 2018

nefretete23
18:20

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything vialeann leann
nefretete23
18:15
nefretete23
18:13
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viadobby dobby
nefretete23
18:13
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadobby dobby
nefretete23
18:12
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakindziutka kindziutka
nefretete23
18:08
5659 f7c1 500
Reposted fromhagis hagis viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 13 2018

nefretete23
19:13
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viafrytkatosia frytkatosia
19:10
8763 9a0b 500
Reposted fromsunlight sunlight viacytaty cytaty
nefretete23
19:06
4987 3395 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
nefretete23
19:06
0447 cb45 500
Reposted fromforgivness forgivness vialottee lottee
nefretete23
19:05

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything vialexxie lexxie
nefretete23
19:05
5260 b2a4 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl