Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2019

nefretete23
21:14
akceptujemy miłość na jaką w naszym mniemaniu zasługujemy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaBlackkRose BlackkRose
nefretete23
21:11
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viagriseldis griseldis
nefretete23
21:00
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna. Często się śmieję, bo kocham to. Taka już jestem. Cholernie wrażliwa i wesoła. 
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viascorpix scorpix
nefretete23
20:47
6747 6c6f 500
Reposted fromhare hare vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
nefretete23
20:41
4756 c2c7
Reposted fromscylla scylla viaxsneakyx xsneakyx
nefretete23
20:39
7883 fc45 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamisspandora misspandora
nefretete23
20:38
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxsneakyx xsneakyx

October 04 2019

nefretete23
20:34
8434 ed90 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
nefretete23
20:33
Krzywdzimy się nawzajem, Mauro. Na wiele sposobów. Ludzie którzy się kochają, zawsze to robią, choć wcale tego nie chcą.
— Tess Gerritsen – Grzesznik
Reposted fromnyaako nyaako vialovelove lovelove
nefretete23
20:33
8430 f64c
Reposted fromnyaako nyaako vialovelove lovelove
nefretete23
20:33
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako vialovelove lovelove
nefretete23
20:32
0509 3c31 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
nefretete23
20:28
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viamiau-miau miau-miau

August 25 2019

nefretete23
09:03

August 15 2019

nefretete23
23:26
Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej
Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę
Zwiększy mi szansę na luz
Na chwilę, na wieczór mi zabierze gruz
Ale potem witam jutro
Witam jutro już na smutno (O!)
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
Reposted byquotescytatycytatylittlewhiteliescotarskyzapomnialamkateistruenokturnalEtienpannaniczyjawiksz
23:24
nefretete23
23:24

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viaxsneakyx xsneakyx

May 04 2019

nefretete23
19:45
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viabrystol brystol

April 29 2019

nefretete23
19:49
8922 379a 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viascorpix scorpix
nefretete23
19:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl